Kurt'un yuvasina giren çakalin,
akibeti parçalanmaktir !


AYYILDIZ TİM.

Türkler ile Dost Ol | Düsman olma
Be friendly with the Turks | Don't be an enemy..

ZULÜM iLE ABAD OLANIN
AKIBETi BERBAD OLUR!..

Mazluma bu dünyayi Cehennem eyleyenlere
Bizde bu dünyayi dar ederiz!...

Zulmün OLDUGU HER YERDEYiZ
HADDiNiZi BiLiN!...

HACKED
LESYONER!...

NE MUTLU
TÜRK'ÜM
DiYENE!..


| LEDÜN ABDAL | KEREM ŞAH NOYAN |

| LESYONER |
AYYILDIZ TİM PSİKOLOJİK SAVAŞ VE ARAŞTIRMLAR MERKEZİ

KİM BU AYYILDIZ TİM?
Ayyıldız Tim 2002 yılında kurulmuş olup, Türkiye'ye karşı internet üzerinden karşıt görüşler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karşı gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karşı cevap vermeyi kendine görev edinmiştir. Kurulum amacımızın en önemli unsuru Devletcilik olmuştur. ülkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkları ülkemizin bütünlüğüne yapılan bir saldırı olarak görürüz ve ona göre adamlarımızı belirleriz. Basta istihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet teşkilatımıza, Askeri ordumuza karşı yapılacak olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün değildir. Ayyıldız Tim birlik ve beraberlik yanlısı olarak varlığını sürdürerek, ırkçılıktan uzak, Edirneden Karsa kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.

WHO IS THIS AYYILDIZ TIM?
Ayyıldız Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayyıldız Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayyıldız Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.